Loro Piana

日本 北海道

Mitsukoshi Sapporo, 3-8 Nishi, 1-jyo Minami, Chuo-ku, Sapporo-shi电话:

+8111-2237127

店长:

Ms. Kuniko Ito


营业时间

 • 周一

  10:00-19:00

 • 周二

  10:00-19:00

 • 周三

  10:00-19:00

 • 周四

  10:00-19:00

 • 周五

  10:00-19:00

 • 周六

  10:00-19:00

 • 周日

  10:00-19:00