my panda charm

rabbit fur

迷你毛绒熊猫,采用超柔软兔皮草草制成,带水貂皮草修饰。原创设计,可用作钥匙环,或使用圆环和弹簧扣挂在包袋上。
详情
  • 货号: FAG4225
  • 高:12 厘米
  • 麂皮扣环,可挂到弹簧扣的圆环上
  • 成分 - 正面:100% 兔皮草草
  • 修饰:100% 水貂皮草
  • 护理与保养: 仅可在专业清洗皮草的洗衣店清洗。
  • 意大利制造
点击放大
Previous
my panda charm - rabbit fur
my panda charm - rabbit fur
Next
  • my panda charm
  • my panda charm

相关内容

其它 钥匙扣

相关的类别