oval

cashmere, silk & chinchilla

羊绒真丝材质椭圆形披肩,边缘饰以栗鼠皮草。 可使两端悬垂于胸前,或轻轻披裹双肩,是出席正式场合或晚宴的完美配饰。
详情
  • 货号: FAE6542
  • 尺寸: 200 x 70 cm
  • 成分: 70% 羊绒 30% 真丝
  • 护理与保养: 仅限在专业皮草洗衣店干洗,不可熨烫。
  • 意大利制造
点击放大
Previous
oval - cashmere, silk & chinchilla
oval - cashmere, silk & chinchilla
Next
  • oval
  • oval