oval soft

cashmere, silk & chinchilla

羊绒真丝椭圆披巾,饰有独家栗鼠皮草包边。或绕圈围在颈部并将各角留在前面,或简单用作围巾。
详情
  • 货号: FAI0932
  • 尺寸:200 x 70厘米
  • 成分:70% 羊绒、30% 真丝
  • 修饰:100% 栗鼠皮草
  • 护理与保养: 仅可在专业清洗皮草的洗衣店清洗,不可熨烫。
  • 意大利制造
点击放大
Previous
oval soft - cashmere, silk & chinchilla
oval soft - cashmere, silk & chinchilla
Next
  • oval soft
  • oval soft