tibet

vicuña & baby cashmere

独家毯子,特点是大格子图案,灵感来自古老西藏地毯设计,由两种Loro Piana精品素材制成:超凡纤细的纤维骆马毛和Hyrcus小山羊绒特有的小山羊绒。
详情
 • 货号: FAD3371
 • 纤维保持其天然原色:金棕色骆马毛和白色小山羊绒,强调其纯正,柔软和幼细
 • 独家礼品,可与同系列骆马毛和小山羊绒晨衣与拖鞋搭配
 • 3 cm流苏
 • 同色系Loro Piana标志
 • 尺寸: 200 x 120 cm
 • 成分: 50% 骆马毛 50% 小山羊绒
 • 护理与保养:专业干洗服务
 • 意大利制造
点击放大
Previous
tibet - vicuña & baby cashmere
tibet - vicuña & baby cashmere
tibet - vicuña & baby cashmere
Next
 • tibet
 • tibet
 • tibet